Pravidla Discord serveru

  1. Uživatel musí mít vhodné uživatelské jméno
  2. Uživatel musí mít vhodný status a profilovou fotku
  3. Uživatel se nesmí vydávat za někoho jiného
  4. Uživatel nesmí zneužívat práv své role
  5. Uživatel musí dodržovat slušné chování, chápáno jako způsob komunikace v místnostech mezi ostatními uživateli serveru, při kterém se uživatelé navzájem respektují, nepoužívají nevhodné výrazy a neprovádějí trestné činy jako například vyhrožování nebo vydírání
  6. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem sdílet (zasílat do chatu nebo nastavovat na profil) obsah v podobě obrázků, fotek, videí nebo odkazů, který je nelegální nebo nevhodný pro určitou část komunity (např. NSFW/LEWD content)
  7. Je zakázáno sdílet reklamu na obsah nebo službu za účelem vlastního prospěchu
  8. Je zakázáno v místnostech pouštět nevyžádanou hudbu
  9. Je zakázáno nahrávat komunikaci s ostatními uživateli v místnosti bez jejich souhlasu